6/16/2019 1:36:27 AM | یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸
دوشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸ - ۱۷:۱۱:۱۴
سرباز ماهر گزارش می‎دهد:
نگاهی به خدمت سربازی در کره جنوبی
خدمت وظیفه در کره جنوبى از سال ۱۹۵۶ وضع و از آن زمان تاکنون تمام مردان بین سن ۱۸ تا ۳۵ سال باید به مدت حدود ۲ سال، در ارتش خدمت کنند. البته در زمان جنگ، این سن تا ۴۰ سالگى نیز افزایش می‎یابد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سرباز ماهر؛ کره جنوبی کشوری با 98.5 هزار کیلومترمربع وسعت و حدود 51 میلیون نفر جمعیت، در بخش جنوبى شبه جزیرهاى به همین نام، در منتهی‎الیه شرق آسیا قرار دارد. از غرب با دریاى ژاپن، از جنوب با دریاى چین و از سمت شمال با کشور کره شمالى همسایه است. این کشور از نظر جغرافیاى طبیعى، نیمه کوهستانى بوده و داراى آب وهواى مرطوب و پرباران است.

سئول پایتخت کره جنوبى با جمعیت 10 میلیون نفر، بزرگترین شهر این کشور است که یکى از بزرگترین شهرهاى دنیا به حساب می‎آید. شکل حکومت در کره جنوبى، جمهورى است. قوه مقننه از یک مجلس ملى با 231 عضو براى یک دوره شش ساله تشکیل شده و قانون اساسى موجود در این کشور، در سال 1948 تدوین و در سال 1972 نیز اصلاحاتى بر آن افزوده شده است.

کره جنوبى دومین رشد سریع اقتصادى دنیا در چهار دهه اخیر را دارد. در این کشور از سال 1963 به بعد، ظرف مدت فقط 40 سال، درآمد سرانه برحسب قدرت خرید، چیزى نزدیک به 14 برابر افزایش یافت؛ به طوری که امروز با 39 هزار و 387 دلار، مقام سی ام را در جهان به خود اختصاص داده است. دست یافتن به نتیجهاى مشابه براى بریتانیا بیش از دو قرن (بین اواخر قرن هجدهم و زمان حاضر) و براى آمریکا در حدود یکونیم قرن (از سال 1860 تاکنون) زمان برد. این پیشرفت قابل توجه که کره جنوبى را در کمتر از نیم قرن بدل به کشورى پیشرفته و ثروتمند کرد.

در پى جنگ جهانى دوم، سربازان شوروى و آمریکا، به ترتیب، بخشهاى شمالى و جنوبى جزیره کره را به کنترل خود درآوردند. با وجود به رسمیت شناخته شدن اولیه کره متحد در کنفرانس قاهره، خصومت فزاینده جنگ سرد، سرانجام به تشکیل دو دولت جداگانه با ایدئولوژی‎هاى مختص خود منجر شد و تقسیم کشور به دو موجودیت سیاسى مجزاى کره شمالى و کره جنوبى را رقم زد. در شمال، یک پارتیزان ضد ژاپن و فعال سابق کمونیست، یعنى کیم ایل سونگ و در جنوب، یک رهبر سیاسى دست راستى و تبعیدى، به نام سینگما نرى به عنوان رئیس جمهور به قدرت رسید.

به دنبال ادامه اختلافات بین بخش شمالى با جنوبى، در 25 ژوئن سال 1950 کره شمالى با هجوم به کره جنوبى، جنگ کره را آغاز کرد. سرانجام و پس از فراز و نشیبهاى زیاد براى دو طرف، جنگ به بن بست رسید. صلح موقت سال 1953 که هیچگاه توسط کره جنوبى امضا نشد.

شبه جزیره را در امتداد منطقه بی طرف، در نزدیکى خط مرزى و حدود عرض جغرافیایى 38 درجه به دو نیم تقسیم کرد. با این حال تاکنون هیچ معاهده صلحى امضا نشده و دو کشور از نظر حقوقى هنوز در جنگ هستند. از آن زمان تاکنون همواره سیاستهاى دفاعى کره جنوبى معطوف به تهدیدهاى احتمالى از سمت مرزهاى شمالى بوده است.

حضور نیروهاى آمریکایى در خاك کره، همراه با انواع تجهیزات پروازى، زمینى و دریایى و انجام رزمایشهاى گوناگون سالیانه، در همین راستاست. البته خطر توسعه طلبى چین و نزدیکى به روسیه نیز، درجات پایینتر تهدیدها نسبت به کره جنوبى محسوب میشوند. باتوجه به تهدیدهاى بالا، ارتش در کره جنوبى همواره جایگاه مهمى داشته است.

ارتش کره جنوبى در سال 1948 و به دنبال استقلال این کشور تشکیل شد. جنگ با کره شمالى بین سالهاى 1950 تا 1953 مهمترین حضور تاریخى این ارتش در یک جنگ بوده است. اکنون این ارتش داراى سه نیروى اصلى زمینى، هوایى و دریایى با 665 هزار نفر نیروى انسانى فعال است. این ارتش بودجه سالانهاى حدود 39 میلیارد دلار یعنى 2.6 تولید ناخالص داخلى کشور را به خود اختصاص داده است. نیروى زمینى با حدود 458 هزار نفر نیروى انسانى، شاخه اصلى ارتش محسوب میشود که دفاع سرزمینى کره جنوبى برعهده آن است. بخش قابل توجهى از تجهیزات مورد استفاده در بخشهاى مختلف نیروهاى مسلح، ساخت آمریکا و مابقى ساخت داخل است. انواع هواپیماهاى جنگنده، تانک و شناورهاى رزمى ازجمله تسلیحات ساخت داخل هستند.

 

 

خدمت وظیفه در کره جنوبى از سال 1956 وضع و از آن زمان تاکنون تمام مردان بین سن 18 تا 35 سال باید به مدت حدود 2 سال، در ارتش خدمت کنند. البته در زمان جنگ، این سن تا 40 سالگى نیز افزایش می‎یابد. خدمت براى زنان اجبارى نیست، اما می‎توانند به صورت داوطلبانه خدمت کنند.

براساس ماده 39 قانون اساسى، در 17 جولاى 1948 تمام شهروندان از سال 1957 به بعد مشمول نظام وظیفه اجبارى شدند. طبق قانون، یک مرد کرهاى از هنگامى که وارد سن 18 سالگى می‎شود، در زمره افراد انجام خدمت وظیفه قرار می‎گیرد. هنگامى که این فرد وارد سن 19 سالگى شود، باید به معاینات پزشکى مراجعه کند تا وضعیت جسمانى او براى رفتن به سربازى تأیید شود.

کسانى که داراى تابعیت مضاعف هستند، باید هنگام ورود به سن 18 سالگى و قبل از 31 مارس هر سال، وضعیت خود را از نظر شهروندى این کشور مشخص و تابعیت خود را تعیین کنند طبق قانون کره جنوبى، عنوان شهروند به کسى تلقى میشود که نامش در سرشمارى خانوادههاى کرهاى وارد شده باشد. اگر مردى بین سنین 18 تا 35 سالگى به کره مسافرت کند، نامش در آمار شهروندان این کشور ثبت و با کشف هویت او، مشمول خدمت نظامى میشود. گزارشهاى زیادى وجود دارد که نشان می‎دهد شهروندان کشورهاى دیگر مجبور به خدمت در ارتش کره جنوبى هستند.

مدت زمان خدمت در ارتش برحسب شاخهاى که در آن سربازى انجام می‎شود، متغیر است. خدمت در نیروى زمینى یا سپاه تفنگداران، 21 ماه؛ در نیروى دریایى، 23 ماه و نیروى هوایى، 24 ماه است. پس از پایان خدمت، افراد وارد دوره احتیاط می‎شوند که به مدت 6 سال طول می‎کشد. در این مدت فرد ملزم به شرکت در تمرینات سالانه نظامى خواهد بود.

در کره جنوبى، خدمت سربازى به صورت غیررزمى نیز انجام می‎شود؛ این نوع خدمت در بخشهاى مربوط به امور اجتماعى و خدمات مشارکت بینالمللى به مدت 24 ماه؛ در امور هنرى، ورزشى یا صنعتى به مدت 34 ماه و در امور بهداشتى و تحقیقاتى براى پزشکان، حقو قدانان یا محققان برجسته به مدت 36 ماه است. در حین خدمت به سربازان حقوق ماهیانه پرداخت می‎شود؛ این مبلغ براى سربازان عادى 151 دلار در ماه است. با افزایش درجه، حقوق ماهیانه افراد افزایش می‎یابد؛ به طورى که در درجه گروهبانى حدود 216 دلار است.

 

 

طى سالهاى گذشته فشار زیادى براى کاهش خدمت در کشور کره جنوبى که یکى از طولانی ترین مدت سربازى در جهان را دارد، شکل گرفته و دولت نیز مجبور به بررسى این مسئله شده است. البته این موضوع به دنبال بمباران منطقه مرزى توسط کره شمالى در سال 2010 توسط دولت کنار گذاشته شد.

در کره جنوبى افرادى که از انجام خدمت سربازى خوددارى کنند، به زندان فرستاده می‎شوند و به ندرت افراد از معافیت خدمت سربازى برخوردار می‎شوند. به جرئت میتوان گفت، افرادى که در کره جنوبى زندگى میکنند، در برابر قانون یکى هستند و به هیچ عنوان نمی‎توانند با پول، سربازى خود را بخرند. سربازى در کره جنوبى به حدى مهم است که حتى بازیگران مرد کرهاى، اگر در حال بازى در سریالى باشند، باید سریال را رها کرده و به سربازى بروند.

معافیت از سربازى تنها زمانى ممکن است که فرد واقعاً واجد شرایط رفتن نباشد؛ اگر فرد اقدام مهمى در راه میهن انجام داده باشد، امکان دارد از خدمت سربازى معاف شود. به عنوان نمونه، برخى از ورزشکاران معروف کرهاى، به دلیل اینکه پرچم کره را در میادین بین المللى برافراشتهاند و نام کشور را بر سر زبانها آوردهاند، ممکن است از رفتن به خدمت معاف شوند.

طبق قوانین کره جنوبى، تمام شهروندان این کشور باید تا قبل از 28 سالگى، خدمت سربازى 21 ماهه اجبارى این کشور را انجام داده باشند؛ اما در این میان می‎توان به معافیتهایى که براى قهرمانان و مدال آوران رقابت هاى بینالمللى، ازجمله المپیک و بازی‎هاى آسیایى در نظر گرفته شده است، اشاره کرد.

 


لینک کوتاه :http://sarbazmaher.ir/p=1036

دیدگاه ها و نظرات

دید گاه های ارسال شده توسط شما پس از تایید توسط مدیر در وب منتشر خواهد شد

پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد

پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد

captcha